Péče o děti

  • ​​Přijímám děti od 6 měsíců.
  • Preferuji individuální přístup s ohledem na duševní a fyzický rozvoj dítěte.
  • Denní program dětí má výchovný charakter s přípravou na mateřskou školu.
  • Vaše děti se mohou těšit na hraní, cvičení, zábavu i odpočinek a učení se samostatnosti a základním hygienickým návykům.

Poskytuji

  • celodenní či půldenní hlídání v prostorách zrekonstruovaného historického domu u Lužáneckého parku a parku 28. října v Brně.
  • péči, která je zaměřena na rozvoj rozumových, řečových, sociálních, pohybových, pracovních, hudebních a výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.
  • zajišťuji bezpečnost a zdraví dětí, jejich pobyt na čerstvém vzduchu, stravování, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygienu dětí včetně poskytování první pomoci.

 

 děti - hlídání Brno